https://www.traditionrolex.com/44

Utbildning

Bussförarutbildning

Vi värdesätter våra bussförares kompetens. Som företagets ambassadörer har de en otroligt viktig uppgift: att bidra till en säker och trivsam resa för kunden. För oss är det viktigt att resan inte endast blir en transportsträcka utan också en positiv upplevelse. Därför vidareutbildas våra chaufförer kontinuerligt.
(är en kompetenshöjande utbildning med stort fokus på kundbemötande.

Vår fortbildning är uppbyggd på fem viktiga punkter:

 1. Säkerhet
  För oss på Traveller buss kommer säkerheten alltid i första hand. Därför utbildas alla våra chaufförer kontinuerligt i hjärt-lungräddning, första hjälpen och brandsläckning samt nödutrymning av buss. Du kan känna dig helt säker när du åker med oss!
 2. Körning
  Att köra en buss full med människor är ett mycket stort ansvar som vi tar på största allvar. Vi jobbar därför mycket med säker körning, allt ifrån vikten av att hålla avstånd och anpassa farten i olika situationer och väglag, till att köra så miljövänligt som möjligt.
 3. Kundbemötande
  Kunden är vårt allt! Därför är det mycket viktigt för oss att vi bemöter vår kund på ett professionellt sätt. Vi har regelbundna uppföljningar och utbildningar i kundbemötande, uppförande och klädvård. Vi arbetar också mycket med att vårda vårt fina varumärke.
 4. Fordon
  Att våra bussar håller hög klass är en självklarhet för oss. Därför får alla förare en gedigen utbildning i städrutiner och avancerad teknisk kunskap. Våra förare kan snabbt avhjälpa mindre fel som kan uppstå.
 5. Regler
  Vi har avancerade system som hjälper oss att planera en körning utifrån kundens behov men som också tar hänsyn till gällande regler för exempelvis chaufförens kör- och vilotidsregler. Detta dokumenteras, följs upp och utbildas kontinuerligt i.

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ovanstående punkter är du alltid välkommen att kontakta oss!