standard for skillfullness also technologies are powerful facial foundation to get cheap https://www.replica-watches.is/. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://www.replicacrr.ru is one of them. each one rolex swiss pt.watchesbuy.to is offered the spirit of high quality. each one rolex swiss www.balenciaga.to is offered the spirit of high quality. top-quality https://www.valentinoreplica.ru/ in our wholesale and retail online store. swiss bottega veneta replica online for cheap sale. exact sevenfriday replica undertakes the heavy responsibility of enterprises to society.

Närtrafik

Närtrafiken är tänkt som ett alternativ till traditionell färdtjänst. Med Närtrafiken åker alla lugnt och tryggt i bekväma bussar som är lätta att stiga på och av – även du som har svårigheter i den allmänna kollektivtrafiken!

Den är speciellt anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla som har en SL-biljett får åka med.

Du som är färdtjänstresenär reser med Närtrafiken kostnadsfritt och har även rätt att ta med dig en medföljare kostnadsfritt.

Närtrafiken trafikerar ofta områden där många äldre bor. Bussen är ett bekvämt sätt att ta sig till exempelvis servicehuset, köpcentret, vårdcentralen eller till den övriga kollektivtrafiken.

Förarna är specialutbildade och handplockade för att ta extra hänsyn till resenärernas särskilda behov. Närtrafiken består av lättillgängliga bussar med låga golv och är öppen för alla resenärer med SL:s färdbevis.

Ingen brådska! Gemensamt för alla typer av närtrafik är att det ges gott om tid för av- och påstigning och föraren hjälper gärna till om du vill. Du möter ofta samma förare – högst två-tre förare delar på respektive linje.

Närtrafiken erbjuder några olika fordonsvarianter, men den vanligaste har 15-20 sittplatser och utrymme för minst en rullstol eller barnvagn. Golvet är i samma nivå som trottoaren och en ramp gör påstigningen enklare för dig med rollator eller rullstol.

Du kan beställa Närtrafik från vissa busshållplatser via vår beställningstelefon 08-55 66 88 15.