Stockholm

Vägbeskrivning

Postadress

Traveller Buss AB
Box 128
SE-142 22 Skogås

Besöksadress

Traveller Buss AB
Svarvarvägen 9
SE-142 50 Skogås

E-mailadress

info@travellerbuss.se

Daniel Ahl

Utbildningssamordnare

+46 8 55 66 88 24

Daniel Brinck

Affärsutvecklingschef Region Mitt

+46 8 55 66 88 25

Johan Salomon

Regionchef Stockholm och Mellansverige

+46 8 55 66 88 05

Louisa Cantérus

Receptionist

Melissa Rasovic

Trafikadministratör

+46 8 55 66 88 26

Michaela Hasselkrans

Trafikledare

+46 8 55 66 88 23

Oddbjörn Fjeld

IDHA Samordnare

+46 8 55 66 88 08

Sara Grandelius

Affärsutvecklare

+46 8 55 66 88 09

Serguei Kornienko

Anläggningstekniker