Klimatkompensering

Hållbarhet

Traveller Buss har valt hållbarhet som ett av våra viktigaste ben att stå på!

Vi vet om att transporter i många avseenden

 

Nu går vi vidare med nästa projekt, Sri Balaji – Indien.

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år. Det gör att projektet bidrar till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

Greenko, som äger och driver biomassakraftverket, engagerar sig dessutom aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har Greenko valt att investera 400 000 indiska rupier (ca 50 000 SEK) i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad, mer pengar kan användas till barnen, elförsörjningen säkras vilket i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning och användandet av hållbara energikällor främjas.
För oss på Traveller Buss är det en självklarhet att stötta detta projekt.

 

Tack för tre fina år Yinyi – nu tar vi oss an nya utmaningar.

I och med vårt samarbete med Tricorona har vi de tre senaste åren med vår klimatkompensering satsat på vindkraftsparksprojektet i Ningxiaprovinsen i norra Kina.
Nu är projektet ”självförsörjande” och 66 vindturbiner producerar ca 70 000 MWh el per år. Projektet sparar ca 98 000 ton CO2e koldioxidutsläpp under ett normalår, samt hundratals ton utsläpp av andra föroreningar, såsom kväveoxider, svaveloxider, partiklar och kvicksilver.
Utöver det har dessa investeringar inneburit ett stort lyft för det lokala näringslivet på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.

Vi på Traveller Buss vill passa på och tacka våra kunder för att ni har varit med och bidragit med detta och blickar nu fram mot nästa spännande projekt, Sri Balaji – Indien.