Klimatkompensering

Traveller Buss har valt hållbarhet som ett av våra viktigaste ben att stå på! 

Vi vet om att inrikestransporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Så att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för hela transportsektorn.
Men vi brinner samtidigt för ständiga förbättringar och att hitta lösningar.  

Hållbarhetsarbetet tar tid, men vi ville vara ett föredöme inom bussbranschen och påbörjade då vårt arbete med klimatkompenserade resor 2014.
Detta har vi gjort sedan dess genom olika projekt tillsammans med Tricorona Climate Partner.
Genom dessa projekt kompenserar vi för den mängd CO2 utsläpp vi släpper ut på personnivå.

Vi erbjuder er även som kund ett intyg på hur mycket CO2 utsläpp ni klimatkompenserat under året.


Detta görs idag via ett projekt i Indien –
 

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år. Det gör att projektet bidrar till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard. 

Greenko, som äger och driver biomassakraftverket, engagerar sig dessutom aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har Greenko valt att investera 400 000 indiska rupier (ca 50 000 SEK) i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad, mer pengar kan användas till barnen, elförsörjningen säkras vilket i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning och användandet av hållbara energikällor främjas.
För oss på Traveller Buss är det en självklarhet att stötta detta projekt.