Res med omtanke

Angående Covid-19 – Res med omtanke 

Vi tar utbrottet av Coronaviruset (COVID-19) på största allvar och vill med anledning av detta informera er inför er bussresa om följande: 

Vi på Traveller Buss följer UD och folkhälsomyndighetens rekommendationer och har internt löpande avstämningar för att tillsammans göra riskbedömningar baserade på den information som ges. 

Vi har infört följande rutiner för er som kund och resenär samt våra chaufförer och medarbetares trygghet. Rutinen avser främst beställningstrafiken. 

 • Inga förare får påbörja uppdrag vid minsta symptom 
 • Vid symptom på förkylning eller sämre allmäntillstånd stannar förare hemma och blir ersatt av annan chaufför 
 • Vi uppmanar både förare och resenärer att tvätta händerna med tvål och vatten ofta 
 • Vi uppmanar alla att nysa eller hosta i armvecket 
 • Vi städar alltid bussarna noga, men har nu infört extra städrutiner för att kunna säkerställa att bussarna är helt rena inför varje nytt uppdrag 
 • Vi reserverar sittplatserna på den främre stolsraden närmast förarplatsen från att användas av resenärer, för förarens säkerhet 
 • I- och urstigning ska ske främst via bakdörren, i de avseenden där det är möjligt 
 • Vid i- och urlastning av bagage öppnar föraren bagageluckan och passagerarna väntar på avstånd under tiden. Passagerarna kan sedan själva placera bagaget i luckan, eller ställa det vid sidan av bussen, så lastar föraren in när passagerarna har gått undan 
 • Vi erbjuder handsprit ombord i alla fordon 
 • Föraren bär munskydd i de fall då det efterfrågas av kund 
 • Vi tillsätter alltid, i möjligaste mån, ett något större fordon än beställt. Detta för att möjliggöra distansering ombord 
 • Möjlighet finns också att som kund beställa ett större fordon än passagerarantalet kräver, eller fler fordon, för att kunna säkerställa distansering ombord 

Vi önskar att ni som kund kan förmedla samma förhållningssätt som beskrivet ovan även till de tilltänkta resenärerna på bussen 

Tillsammans är vi rädda om varandra och våra nära, så att smittspridningen kan begränsas!